Velika nesreća čovjekova je što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmjerno savršeniji ako počinje starošću, a završava mladošću.


velika-nesrea-ovjekova-to-ivot-poinje-mladou-a-zavrava-starou-jer-bi-ivot-bio-neizmjerno-savreniji-ako-poinje-starou-a-zavrava-mladou
jovan dučićvelikanesrećačovjekovatoživotpočinjemladoćuzavravastaroćujerbibioneizmjernosavrenijiakomladoćuvelika nesrećanesreća čovjekovačovjekova jeje štošto životživot počinjepočinje mladošćuzavršava starošćujer bibi životživot biobio neizmjernoneizmjerno savršenijisavršeniji akoako počinjepočinje starošćuzavršava mladošćuvelika nesreća čovjekovanesreća čovjekova ječovjekova je štoje što životšto život počinježivot počinje mladošćua završava starošćujer bi životbi život bioživot bio neizmjernobio neizmjerno savršenijineizmjerno savršeniji akosavršeniji ako počinjeako počinje starošćua završava mladošću

Gdje teleskop završava, mikroskop počinje. Koji od njih dva pruža veličanstveniji pogled? -Viktor Igo
gdje-teleskop-zavrava-mikroskop-poinje-koji-od-njih-dva-prua-velianstveniji-pogled
Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž. -Onore De Balzak
lopov-poinje-time-to-predstavlja-da-nalii-na-istinu-a-zavrava-time-to-istina-nalii-na
Dobar sastanak se završava večerom. Odličan sastanak se završava doručkom.
dobar-sastanak-se-zavrava-veerom-odlian-sastanak-se-zavrava-dorukom
Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati. -Ivo Andrić
ah-kad-bi-i-bilo-isto-to-i-zaspati-ivot-ne-bi-bio-ono-to-jeste-smrt-bez-mira-i-izvesnosti-beskorisno-u-starosti-produavati-ivot-mladost-treba
Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari. -Dejvid Lojd
najbolja-elokvencija-ona-koja-zavrava-stvari