Velika je nesreća što se drugi ljudi upinju da i najbolje među nama uvere kako ih smatraju najgorim, i kako je njihova zasluga tašta, a njihovo delo bez vrednosti; ali je još žalosnije što i najbolji među tvorcima ponekad poveruju u takve tuđe reči brže nego u svoju istinu.


velika-nesrea-to-se-drugi-ljudi-upinju-da-i-najbolje-meu-nama-uvere-kako-ih-smatraju-najgorim-i-kako-njihova-zasluga-a-njihovo-delo-bez-vrednosti
jovan dučićvelikanesrećatosedrugiljudiupinjudanajboljemeđunamauverekakoihsmatrajunajgorimnjihovazaslugatatanjihovodelobezvrednostialijožalosnijenajboljitvorcimaponekadpoverujutakvetuđerečibrženegosvojuistinuvelika jeje nesrećanesreća štošto sese drugidrugi ljudiljudi upinjuupinju dada ii najboljenajbolje međumeđu namanama uvereuvere kakokako ihih smatrajusmatraju najgorimi kakokako jeje njihovanjihova zaslugazasluga taštanjihovo delodelo bezbez vrednostiali jeje jošjoš žalosniježalosnije štošto ii najboljinajbolji međumeđu tvorcimatvorcima ponekadponekad poverujupoveruju uu takvetakve tuđetuđe rečireči bržebrže negonego uu svojusvoju istinuvelika je nesrećaje nesreća štonesreća što sešto se drugise drugi ljudidrugi ljudi upinjuljudi upinju daupinju da ida i najboljei najbolje međunajbolje među namameđu nama uverenama uvere kakouvere kako ihkako ih smatrajuih smatraju najgorimi kako jekako je njihovaje njihova zasluganjihova zasluga taštaa njihovo delonjihovo delo bezdelo bez vrednostiali je jošje još žalosnijejoš žalosnije štožalosnije što išto i najboljii najbolji međunajbolji među tvorcimameđu tvorcima ponekadtvorcima ponekad poverujuponekad poveruju upoveruju u takveu takve tuđetakve tuđe rečituđe reči bržereči brže negobrže nego unego u svojuu svoju istinu

Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol. -Sulejman Bugari
ja-na-svadbama-volim-rei-da-mi-drago-to-su-ti-mladi-ljudi-ostali-u-pravom-trendu-to-su-dakle-meu-onima-koje-jo-uvijek-privlai-suprotan-spol
Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe. -Meša Selimović
kakve-su-da-su-ene-su-mudrije-i-bolje-od-mukaraca-to-pred-njima-ne-treba-rei-ali-su-mukarci-glupi-sujetni-uobraeni-ne-vrijede-mnogo-meu-nama-reeno-i
Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića. -Duško Korać
sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja