Velika opasnost, ili makar veliko iskušenje, za mnoge pisce je da postanu previše autobiografski u pristupanju svojoj književnosti. Malo autobiografije i mnogo mašte je najbolji izbor. 


velika-opasnost-ili-makar-veliko-iskuenje-za-mnoge-pisce-da-postanu-previe-autobiografski-u-pristupanju-svojoj-knjievnosti-malo-autobiografije-i
rejmond karvervelikaopasnostilimakarvelikoiskuenjezamnogepiscedapostanuprevieautobiografskipristupanjusvojojknjiževnostimaloautobiografijemnogomatenajboljiizbor velika opasnostili makarmakar velikoveliko iskušenjeza mnogemnoge piscepisce jeje dada postanupostanu previšepreviše autobiografskiautobiografski uu pristupanjupristupanju svojojsvojoj književnostimalo autobiografijeautobiografije ii mnogomnogo maštemašte jeje najboljiili makar velikomakar veliko iskušenjeza mnoge piscemnoge pisce jepisce je daje da postanuda postanu previšepostanu previše autobiografskipreviše autobiografski uautobiografski u pristupanjuu pristupanju svojojpristupanju svojoj književnostimalo autobiografije iautobiografije i mnogoi mnogo maštemnogo mašte jemašte je najbolji

Malo treba da se skupi veliko bogatstvo, ali mnogo da se skupi malo. -Francuske poslovice
malo-treba-da-se-skupi-veliko-bogatstvo-ali-mnogo-da-se-skupi-malo
U prošlosti je postojala opasnost da ljudi postanu robovi. Opasnost budućnosti jeste da ljudi ne postanu roboti. Istina je da se roboti ne bune. -Erih From
u-prolosti-postojala-opasnost-da-ljudi-postanu-robovi-opasnost-budunosti-jeste-da-ljudi-ne-postanu-roboti-istina-da-se-roboti-ne-bune
Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube. -Duško Radović
pre-nego-to-popravite-svet-popravite-esmu-u-svom-stanu-svet-bi-bio-mnogo-sreniji-i-lepi-kad-bi-svako-samo-popravio-esmu-ili-makar-zube