Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kad ima pravo.


velika-snaga-u-onoga-oveka-koji-ume-da-preuti-i-onda-kad-ima-pravo
lav tolstojvelikasnagaonogačovekakojiumedaprećutiondakadimapravovelika jeje snagasnaga uu onogaonoga čovekačoveka kojikoji umeume dada prećutiprećuti ii ondaonda kadkad imaima pravovelika je snagaje snaga usnaga u onogau onoga čovekaonoga čoveka kojičoveka koji umekoji ume daume da prećutida prećuti iprećuti i ondai onda kadonda kad imakad ima pravovelika je snaga uje snaga u onogasnaga u onoga čovekau onoga čoveka kojionoga čoveka koji umečoveka koji ume dakoji ume da prećutiume da prećuti ida prećuti i ondaprećuti i onda kadi onda kad imaonda kad ima pravovelika je snaga u onogaje snaga u onoga čovekasnaga u onoga čoveka kojiu onoga čoveka koji umeonoga čoveka koji ume dačoveka koji ume da prećutikoji ume da prećuti iume da prećuti i ondada prećuti i onda kadprećuti i onda kad imai onda kad ima pravo

Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja... -Meša Selimović
najgore-kad-ljudi-ute-kad-se-ne-objasne-pa-svaka-sumnja-ima-pravo-na-ivot-i-moja-i-tvoja
Više vredi onaj koji ume slušati, nego onaj koji ume govoriti. -Kineske poslovice
vie-vredi-onaj-koji-ume-sluati-nego-onaj-koji-ume-govoriti
Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek. -Ruske poslovice
nema-oveka-bez-boli-a-ako-ga-ima-onda-to-nije-ovek
Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet. -Alber Kami
ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se