Velike zablude dižu ljude u borbu, a velike istine ih mire.


velike-zablude-diu-ljude-u-borbu-a-velike-istine-ih-mire
velikezabludedižuljudeborbuvelikeistineihmirevelike zabludezablude dižudižu ljudeljude uu borbuvelike istineistine ihih mirevelike zablude dižuzablude dižu ljudedižu ljude uljude u borbua velike istinevelike istine ihistine ih mirevelike zablude dižu ljudezablude dižu ljude udižu ljude u borbua velike istine ihvelike istine ih mirevelike zablude dižu ljude uzablude dižu ljude u borbua velike istine ih mire

Velike ljubavi i velika dostignuća traže velike rizike. -Dalaj Lama
velike-ljubavi-i-velika-dostignua-trae-velike-rizike
Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga. -Borislav Pekić
svet-malih-ljudi-na-velike-istine-nikad-nije-spreman-ak-i-papa-bi-se-smrtniki-uplaio-ako-bi-mu-se-dokazalo-postojanje-boga
Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine. -Viktor Igo
svaki-sporazum-izmeu-istine-i-i-uvek-na-tetu-istine
Odbojkašice – odlično dižu, još bolje primaju, a znaju i da kuvaju xD
odbojkaice-odlino-diu-jo-bolje-primaju-a-znaju-i-da-kuvaju-xd