Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve na sebe - mali ih čovjek postavlja drugima.


veliki-ovjek-postavlja-stroge-zahtjeve-na-sebe-mali-ih-ovjek-postavlja-drugima
konfučijevelikičovjekpostavljastrogezahtjevenasebemaliihdrugimaveliki čovjekčovjek postavljapostavlja strogestroge zahtjevezahtjeve nana sebesebemalimali ihih čovjekčovjek postavljapostavlja drugimaveliki čovjek postavljačovjek postavlja strogepostavlja stroge zahtjevestroge zahtjeve nazahtjeve na sebena sebemali ihmali ih čovjekih čovjek postavljačovjek postavlja drugimaveliki čovjek postavlja strogečovjek postavlja stroge zahtjevepostavlja stroge zahtjeve nastroge zahtjeve na sebezahtjeve na sebemali ih čovjekmali ih čovjek postavljaih čovjek postavlja drugimaveliki čovjek postavlja stroge zahtjevečovjek postavlja stroge zahtjeve napostavlja stroge zahtjeve na sebestroge zahtjeve na sebemali ih čovjek postavljamali ih čovjek postavlja drugima

Veliki čovek postavlja stroge zahteve pred sebe-mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-pred-sebemali-ih-ovek-postavlja-drugima
Veliki čovek postavlja stroge zahteve na sebe; mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-na-sebe-mali-ih-ovek-postavlja-drugima
Veliki čovek postavlja stroge zahteve sebi; mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-sebi-mali-ih-ovek-postavlja-drugima
Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigdje-ovjek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigdje-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima. -Ivo Andric
mladost-sretno-doba-u-kome-ovjek-poinje-vjerovati-u-sebe-a-jo-nije-prestao-vjerovati-drugima
Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim. -Meša Selimović
ja-sam-mali-ovjek-koji-zaboravio-da-mali-uvrijedio-sam-ih-to-se-usuujem-da-mislim