Veliko pitanje koje još nije odgovoreno i koje još uvijek ne mogu da odgovorim uprkos trideset godina moga istraživanja ženske duše je:


veliko-pitanje-koje-jo-nije-odgovoreno-i-koje-jo-uvijek-ne-mogu-da-odgovorim-uprkos-trideset-godina-moga-istraivanja-enske-e-ena-zaista-hoe
sigmund frojdvelikopitanjekojejonijeodgovorenouvijeknemogudaodgovorimuprkostridesetgodinamogaistraživanjaženskedueŠtaženazaistahoćeveliko pitanjepitanje kojekoje jošjoš nijenije odgovorenoodgovoreno ii kojekoje jošjoš uvijekuvijek nene mogumogu dada odgovorimodgovorim uprkosuprkos tridesettrideset godinagodina mogamoga istraživanjaistraživanja ženskeženske dušeduše jeŠta ženažena zaistaveliko pitanje kojepitanje koje joškoje još nijejoš nije odgovorenonije odgovoreno iodgovoreno i kojei koje joškoje još uvijekjoš uvijek neuvijek ne mogune mogu damogu da odgovorimda odgovorim uprkosodgovorim uprkos tridesetuprkos trideset godinatrideset godina mogagodina moga istraživanjamoga istraživanja ženskeistraživanja ženske dušeženske duše jeŠta žena zaista

Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće? -Sigmund Frojd
veliko-pitanje-na-koje-nikada-nije-odgovoreno-i-na-koje-ja-nisam-bio-kadar-da-odgovorim-uprkos-mom-tridesetogodinjem-istraivanju-enske-e-glasi-ena
Šta sve još čoveku nedostaje, najbolje pokazuju obećanja. Narodima za koje se tvrdi da su slobodni – obećava se sloboda, onima za koje se mislilo da su siti – obećava se hleb. -Matija Bećković
sve-jo-oveku-nedostaje-najbolje-pokazuju-obeanja-narodima-za-koje-se-tvrdi-da-su-slobodni-obeava-se-sloboda-onima-za-koje-se-mislilo-da-su-siti
Brak je otvoreno more za koje još uvek nije izmišljen kompas. -Hajnrih Hajne
brak-otvoreno-more-za-koje-jo-uvek-nije-izmiljenkompas
Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-hoe-da-osvoji-duhom-jo-manje-om-a-najmanje-dobrotom