Velikodušno srce može se zavoljeti iz samilosti.


velikoduno-srce-moe-se-zavoljeti-iz-samilosti
fjodor dostojevskivelikodunosrcemožesezavoljetiizsamilostivelikodušno srcesrce možemože sese zavoljetizavoljeti iziz samilostivelikodušno srce možesrce može semože se zavoljetise zavoljeti izzavoljeti iz samilostivelikodušno srce može sesrce može se zavoljetimože se zavoljeti izse zavoljeti iz samilostivelikodušno srce može se zavoljetisrce može se zavoljeti izmože se zavoljeti iz samilosti

Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Dok srce ne zaboli ,ne može oko zaplakati.Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati.Ako voliš nekoga, reci mu to, jer srce može biti slomljeno i rečima koje se ne izgovore...Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…Malen je sobičak srce bekrije, jednu jedinu može primiti. Ali bez brige, sve da santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti.