Veni, vidi, vici – Dođoh, vidjeh, pobijedih.


veni-vidi-vici-dooh-vidjeh-pobijedih
latinske poslovicevenividivicidođohvidjehpobijedihvici –– dođohvici – dođoh

Dođoh, videh, pobedih!Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.