Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti.


vera-nam-treba-da-bi-se-mogli-nadati-nada-da-bi-mogli-iveti-a-ljubav-da-bi-mogli-kao-kulturan-narod-iveti
nikolaj velimirovićveranamtrebadabisemoglinadatinadaživetiljubavkaokulturannarodživetivera namnam trebatreba dada bibi sese moglimogli nadatinada dada bibi moglimogli živetiljubav dada bibi moglimogli kaokao kulturankulturan narodnarod živetivera nam trebanam treba datreba da bida bi sebi se moglise mogli nadatinada da bida bi moglibi mogli živetia ljubav daljubav da bida bi moglibi mogli kaomogli kao kulturankao kulturan narodkulturan narod živetivera nam treba danam treba da bitreba da bi seda bi se moglibi se mogli nadatinada da bi moglida bi mogli živetia ljubav da biljubav da bi moglida bi mogli kaobi mogli kao kulturanmogli kao kulturan narodkao kulturan narod živetivera nam treba da binam treba da bi setreba da bi se moglida bi se mogli nadatinada da bi mogli živetia ljubav da bi mogliljubav da bi mogli kaoda bi mogli kao kulturanbi mogli kao kulturan narodmogli kao kulturan narod živeti

Bogati moraju živeti jednostavno, da bi siromašni jednostavno mogli živeti. -Mahatma Gandi
bogati-moraju-iveti-jednostavno-da-bi-siroma-jednostavno-mogli-iveti
Ljudska mizernost je prevelika da bi ljudi mogli živeti bez vere. -Hajnrih Hajne
ljudska-mizernost-prevelika-da-bi-ljudi-mogli-iveti-bez-vere
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi sa osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi s osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-s-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj