Vera čoveka uvek se prepoznaje samo po njegovim kletvama!


vera-oveka-uvek-se-prepoznaje-samo-po-njegovim-kletvama
arapske posloviceveračovekauvekseprepoznajesamoponjegovimkletvamavera čovekačoveka uvekuvek sese prepoznajeprepoznaje samosamo popo njegovimnjegovim kletvamavera čoveka uvekčoveka uvek seuvek se prepoznajese prepoznaje samoprepoznaje samo posamo po njegovimpo njegovim kletvamavera čoveka uvek sečoveka uvek se prepoznajeuvek se prepoznaje samose prepoznaje samo poprepoznaje samo po njegovimsamo po njegovim kletvamavera čoveka uvek se prepoznaječoveka uvek se prepoznaje samouvek se prepoznaje samo pose prepoznaje samo po njegovimprepoznaje samo po njegovim kletvama

O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima. -Francuske poslovice
o-ovjeku-treba-suditi-po-njegovim-pitanjima-a-ne-po-njegovim-odgovorima
Ne ocjenjuj čovjeka po njegovim manama, vec po njegovim djelima. -Poslovice korisnika
ne-ocjenjuj-ovjeka-po-njegovim-manama-vec-po-njegovim-djelima
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti
Je li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima. -Naguib Mahfouz
je-li-ovjek-pametan-moete-pogoditi-po-njegovim-odgovorima-je-li-ovjek-mudar-moete-pogoditi-po-njegovim-pitanjima
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina