Vera je pobeda teologije nad ljudskom slabošću.


vera-pobeda-teologije-nad-ljudskom-slabou
volterverapobedateologijenadljudskomslaboćuvera jeje pobedapobeda teologijeteologije nadnad ljudskomljudskom slabošćuvera je pobedaje pobeda teologijepobeda teologije nadteologije nad ljudskomnad ljudskom slabošćuvera je pobeda teologijeje pobeda teologije nadpobeda teologije nad ljudskomteologije nad ljudskom slabošćuvera je pobeda teologije nadje pobeda teologije nad ljudskompobeda teologije nad ljudskom slabošću

Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama. -Danilo Kiš
opasno-naginjati-se-nad-om-prazninom-a-u-pustoj-elji-da-se-u-njoj-kao-na-dnu-bunara-ogleda-svoje-vlastito-lice-jer-i-to-tina-tatina-nad-tinama