Veritas amara est – Istina je gorka.


veritas-amara-istina-gorka
latinske posloviceveritasamaraistinagorkaveritas amaraamara est– istinaistina jeje gorkaveritas amara estamara est –est – istina– istina jeistina je gorkaveritas amara est –amara est – istinaest – istina je– istina je gorkaveritas amara est – istinaamara est – istina jeest – istina je gorka

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra. -Nikolaj Velimirović
istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra
De gustibus non est disputandum – O ukusima ne treba raspravljati. -Latinske poslovice
de-gustibus-non-disputandum-o-ukusima-ne-treba-raspravljati