Verujem u ružičasto. Verujem da smeh najbolje troši kalorije. Verujem u ljubljenje, u mnogo ljubljenja. Verujem da treba biti snažan kad sve krene po zlu. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan. Verujem u čuda!


verujem-u-ruiasto-verujem-da-smeh-najbolje-troi-kalorije-verujem-u-ljubljenje-u-mnogo-ljubljenja-verujem-da-treba-biti-snaan-kad-sve-krene-po-zlu
odri hepbnerverujemružičastodasmehnajboljetroikalorijeljubljenjemnogoljubljenjatrebabitisnažankadsvekrenepozlususrećnedevojkenajlepedevojkesutranovidančudaverujem uu ružičastoverujem dada smehsmeh najboljenajbolje trošitroši kalorijeverujem uu ljubljenjeu mnogomnogo ljubljenjaverujem dada trebatreba bitibiti snažansnažan kadkad svesve krenekrene popo zluverujem dada susu srećnesrećne devojkedevojke najlepšenajlepše devojkeverujem dada jeje sutrasutra novinovi danverujem uu čudaverujem u ružičastoverujem da smehda smeh najboljesmeh najbolje trošinajbolje troši kalorijeverujem u ljubljenjeu mnogo ljubljenjaverujem da trebada treba bititreba biti snažanbiti snažan kadsnažan kad svekad sve krenesve krene pokrene po zluverujem da suda su srećnesu srećne devojkesrećne devojke najlepšedevojke najlepše devojkeverujem da jeda je sutraje sutra novisutra novi danverujem u čuda

Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono “ali” svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće, ako dovoljno želiš. -Đorđe Balašević
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Verujem da Bog upravlja poslovima i da mu ne treba savjet od mene. S Bogom na vlasti, verujem da će se sve najbolje rešiti na kraju. Pa zašto da se onda brinem. -Henri  Ford
verujem-da-bog-upravlja-poslovima-i-da-mu-ne-treba-savjet-od-mene-s-bogom-na-vlasti-verujem-da-e-se-sve-najbolje-reiti-na-kraju-pa-zato-da-se-onda
Verujem u to da svako ima pravo da živi kako god želi, sve dok ne povređuje druge. -Džo Namat
verujem-u-to-da-svako-ima-pravo-da-ivi-kako-god-eli-sve-dok-ne-povreuje-druge