Vetar duva,sljive otpadaju stare sljive muve spopadaju,krmci jedu da ne propadaju,tvoje oci mi se dopadaju,tvoje oci ko farovi fice ti si moje omiljeno bice& ...


vetar-duvasljive-otpadaju-stare-sljive-muve-spopadajukrmci-jedu-da-ne-propadajutvoje-oci-mi-se-dopadajutvoje-oci-ko-farovi-fice-ti-moje-omiljeno-bice
vetarduvasljiveotpadajustaresljivemuvespopadajukrmcijedudanepropadajutvojeocimisedopadajutvojekofarovificetimojeomiljenobiceotpadaju starestare sljivesljive muvejedu dada neoci mimi seoci koko farovifarovi ficefice titi sisi mojemoje omiljenoomiljeno bice&bice&otpadaju stare sljivestare sljive muvejedu da neoci mi seoci ko faroviko farovi ficefarovi fice tifice ti siti si mojesi moje omiljenomoje omiljeno bice&omiljeno bice&

I zato, sve što ti je strano posmatraj blagonaklono. Jer i tvoje je rasuđivanje, jer i tvoje je delanje za nekog nasilje i bol. -Miroslav Mika Antić
i-zato-sve-to-ti-strano-posmatraj-blagonaklono-jer-i-tvoje-rasuivanje-jer-i-tvoje-delanje-za-nekog-nasilje-i-bol
Droge su gubitak vremena. One uništavaju tvoje sećanje i tvoje samopoštovanje, kao i sve što ide sa tvojim samopouzdanjem. U njima nema ništa dobro. -Kurt Kobejn
droge-su-gubitak-vremena-one-unitavaju-tvoje-seanje-i-tvoje-samopotovanje-kao-i-sve-to-ide-tvojim-samopouzdanjem-u-njima-nema-dobro
Ne dozvoli drugima da kontrolišu tvoje emocije. One su samo tvoje i samo ti njima možeš manipulisati.
ne-dozvoli-drugima-da-kontroliu-tvoje-emocije-one-su-samo-tvoje-i-samo-ti-njima-moe-manipulisati
i tvoje srce neplace kad moje jauce to znaj
i-tvoje-srce-neplace-kad-moje-jauce-to-znaj