Vi nikada neće učiniti ništa u ovom svetu bez hrabrosti. To je najveći kvalitet uma uz čast.


vi-nikada-nee-uiniti-u-ovom-svetu-bez-hrabrosti-to-najvei-kvalitet-uma-uz-ast
aristotelvinikadanećeučinitinitaovomsvetubezhrabrostitonajvećikvalitetumauzčastvi nikadanikada nećeneće učinitiučiniti ništaništa uu ovomovom svetusvetu bezbez hrabrostije najvećinajveći kvalitetkvalitet umauma uzuz častvi nikada nećenikada neće učinitineće učiniti ništaučiniti ništa uništa u ovomu ovom svetuovom svetu bezsvetu bez hrabrostije najveći kvalitetnajveći kvalitet umakvalitet uma uzuma uz častvi nikada neće učinitinikada neće učiniti ništaneće učiniti ništa uučiniti ništa u ovomništa u ovom svetuu ovom svetu bezovom svetu bez hrabrostije najveći kvalitet umanajveći kvalitet uma uzkvalitet uma uz častvi nikada neće učiniti ništanikada neće učiniti ništa uneće učiniti ništa u ovomučiniti ništa u ovom svetuništa u ovom svetu bezu ovom svetu bez hrabrostije najveći kvalitet uma uznajveći kvalitet uma uz čast

Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!
ena-ko-ena-ekae-mukarac-ko-mukarac-nikada-nee-uiniti-prvi-korak
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Zablude i nečistoće uma nanose najstrašniju štetu i najveći su naprijatelji svih živih bića. -Dalaj Lama
zablude-i-neistoe-uma-nanose-najstraniju-tetu-i-najvei-su-naprijatelji-svih-ivih-bia
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom