Via media optima – Najbolji je srednji put.


via-media-optima-najbolji-srednji-put
latinske posloviceviamediaoptimanajboljisrednjiputvia mediamedia optimaoptima –– najboljinajbolji jeje srednjisrednji putvia media optimamedia optima –optima – najbolji– najbolji jenajbolji je srednjije srednji putvia media optima –media optima – najboljioptima – najbolji je– najbolji je srednjinajbolji je srednji putvia media optima – najboljimedia optima – najbolji jeoptima – najbolji je srednji– najbolji je srednji put

Ljubav ne poznaje srednji put: upropasti ili spase. -Viktor Igo
ljubav-ne-poznaje-srednji-put-upropasti-ili-spase
Ljubav ne poznaje srednji put: upropasti ili spasi. -Viktor Igo
ljubav-ne-poznaje-srednji-put-upropasti-ili-spasi
Najbolji put do raja jeste poneti raj sa sobom. -Henri Drumond
najbolji-put-do-raja-jeste-poneti-raj-sobom
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
U svetu postoji 5000 jezika, al’ srednji prst svi razumeju. xD
u-svetu-postoji-5000-jezika-al-srednji-prst-svi-razumeju-xd
Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan. -Paulo Koeljo
da-bi-verovao-u-svoj-vlastiti-put-nema-potrebe-da-dokazuje-kako-i-put-pogrean