Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje.


video-sam-obeanu-zemlju-moda-neu-stii-tamo-vama-ali-hou-da-znate-veeras-da-mi-kao-ljudi-emo-stii-do-obeane-zemlje
martin luter kingvideosamobećanuzemljumoždanećustićitamovamaalihoćudaznatevečerasmikaoljudićemodoobećanezemljevideo samsam obećanuobećanu zemljumožda nećuneću stićistići tamotamo sasa vamaali hoćuhoću dada znateznate večerasda mikao ljudiljudi ćemoćemo stićistići dodo obećaneobećane zemljevideo sam obećanusam obećanu zemljumožda neću stićineću stići tamostići tamo satamo sa vamaali hoću dahoću da znateda znate večeraskao ljudi ćemoljudi ćemo stićićemo stići dostići do obećanedo obećane zemljevideo sam obećanu zemljumožda neću stići tamoneću stići tamo sastići tamo sa vamaali hoću da znatehoću da znate večeraskao ljudi ćemo stićiljudi ćemo stići doćemo stići do obećanestići do obećane zemljemožda neću stići tamo saneću stići tamo sa vamaali hoću da znate večeraskao ljudi ćemo stići doljudi ćemo stići do obećanećemo stići do obećane zemlje

Ako gledamo levo-desno dok vozimo bicikl, pašćemo, a ako samo okrećemo pedale i gledamo ispred sebe, stići ćemo tamo gde smo krenuli. -Zoran Đinđić
ako-gledamo-levodesno-dok-vozimo-bicikl-paemo-a-ako-samo-okreemo-pedale-i-gledamo-ispred-sebe-stii-emo-tamo-gde-smo-krenuli
Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.
mogu-ja-imati-kojeg-hou-al-neu-hou-tebe-i-ima-da-me-eni-i-nema-rasprave
Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići. -Danske poslovice
nije-dovoljno-rano-ustati-treba-i-na-vreme-stii