Vidiš, oni su te držali u šaci, a ja na dlanu. Velika je razlika u tome.


vidi-oni-su-te-drali-u-aci-a-ja-na-dlanu-velika-razlika-u-tome
Đorđe balaševićvidionisutedržaliacijanadlanuvelikarazlikatomeoni susu tete držalidržali uu šacija nana dlanuvelika jeje razlikarazlika uu tomeoni su tesu te držalite držali udržali u šacia ja naja na dlanuvelika je razlikaje razlika urazlika u tomeoni su te držalisu te držali ute držali u šacia ja na dlanuvelika je razlika uje razlika u tomeoni su te držali usu te držali u šacivelika je razlika u tome

Velika je razlika da li je covek u pustinji,ili pustinja u coveku!!! ^_^
velika-razlika-da-li-covek-u-pustinjiili-pustinja-u-coveku
Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmeu-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim
Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmedju-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim
Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i celine. -Nikola Tesla
pojedinac-prolazan-rase-i-narodi-e-doi-i-proi-ali-ovek-ostaje-u-tome-i-duboka-razlika-izmeu-pojedinca-i-celine
Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist. -Nikolo Makijaveli
preduzimljivi-ljudi-su-oni-koji-jednostavno-razumeju-da-veoma-mala-razlika-izmeu-prepreke-i-prilike-pasu-u-stanju-da-oboje-okrenu-u-svoju-korist