Vidim da mnogi puše elektronsku cigaretu… Zna li neko da li ima da se kupi elektronski džoint?! :D


vidim-da-mnogi-pue-elektronsku-cigaretu-zna-li-neko-da-li-ima-da-se-kupi-elektronski-doint-d
vidimdamnogipueelektronskucigaretu…znalinekoimasekupielektronskidžointvidim dada mnogimnogi pušepuše elektronskuelektronsku cigaretu…cigaretu… znazna lili nekoneko dada lili imaima dada sese kupikupi elektronskividim da mnogida mnogi pušemnogi puše elektronskupuše elektronsku cigaretu…elektronsku cigaretu… znacigaretu… zna lizna li nekoli neko daneko da lida li imali ima daima da seda se kupise kupi elektronskividim da mnogi pušeda mnogi puše elektronskumnogi puše elektronsku cigaretu…puše elektronsku cigaretu… znaelektronsku cigaretu… zna licigaretu… zna li nekozna li neko dali neko da lineko da li imada li ima dali ima da seima da se kupida se kupi elektronskividim da mnogi puše elektronskuda mnogi puše elektronsku cigaretu…mnogi puše elektronsku cigaretu… znapuše elektronsku cigaretu… zna lielektronsku cigaretu… zna li nekocigaretu… zna li neko dazna li neko da lili neko da li imaneko da li ima dada li ima da seli ima da se kupiima da se kupi elektronski

Uskoro će zima … I bez nje mnogi ljudi su postali dovoljno hladni. Nažalost, ne znaju mnogi koliko je malo potrebno da se zagreje srce. Osmeh, lepa reč& ...
uskoro-e-zima-i-bez-nje-mnogi-ljudi-su-postali-dovoljno-hladni-naalost-ne-znaju-mnogi-koliko-malo-potrebno-da-se-zagreje-srce-osmeh-lepa-re
Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra. -Momo Kapor
danas-svako-ima-mobilni-telefon-ali-mnogi-nemaju-kome-da-telefoniraju-nikada-sastaviti-sva-dobra
Onaj osecaj kad vas neko pita Sta ima novo? a ne zna ni sta ima staro.
onaj-osecaj-kad-vas-neko-pita-sta-ima-novo-a-ne-zna-sta-ima-staro
Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provode mnogi od nas svoj vek. -Ivo Andrić
izmeu-bojazni-da-e-se-neto-desiti-i-nade-da-moda-ipak-nee-ima-vie-prostora-nego-to-se-misli-na-tom-uskom-tvrdom-golom-i-mranom-prostoru-provode-mnogi
Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xD
zna-se-ko-name-antenu-a-ko-vie-ne-valja-xd