Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.


vidim-na-stotine-ljudi-dnevno-koji-su-sasvim-odustali-na-sve-strane-vidim-one-koji-ne-ude-za-im-osim-hranom-krovom-i-odeom-usresredjeni-samo-na-to
Čarls bukovskividimnastotineljudidnevnokojisusasvimodustalinasvestranevidimonenežudezačimosimhranomkrovomodećomusresredjenisamotobezsnovaoniosećajuužastovoleilinisuvoljenividim nana stotinestotine ljudiljudi dnevnodnevno kojikoji susu sasvimsasvim odustalina svesve stranestrane vidimvidim oneone kojikoji nene žudežude nini zaza čimosim hranomkrovom ii odećomusresredjeni samosamo nabez snovaoni nene osećajuosećaju užasužas štošto nene volevole iliili štošto nisunisu voljenividim na stotinena stotine ljudistotine ljudi dnevnoljudi dnevno kojidnevno koji sukoji su sasvimsu sasvim odustalina sve stranesve strane vidimstrane vidim onevidim one kojione koji nekoji ne žudene žude nižude ni zani za čimkrovom i odećomusresredjeni samo naoni ne osećajune osećaju užasosećaju užas štoužas što nešto ne volene vole ilivole ili štoili što nisušto nisu voljeni

Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom. -Sigmund Frojd
psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije. -Oskar Vajld
ljudi-koji-vole-samo-jednom-u-ivotu-u-stvari-su-povr-ono-to-oni-nazivaju-vjernou-to-ljenost-navike-ili-nedostatak-fantazije