Vidjeli su se jedan jedini put, a već su bili potrebni jedno drugom. Šta bi se tek desilo kad bi nastavili da se sreću.


vidjeli-su-se-jedan-jedini-put-a-ve-su-bili-potrebni-jedno-drugom-bi-se-tek-desilo-kad-bi-nastavili-da-se-sreu
paulo koeljovidjelisusejedanjediniputvećbilipotrebnijednodrugomŠtabitekdesilokadnastavilidasrećuvidjeli susu sese jedanjedan jedinijedini putveć susu bilibili potrebnipotrebni jednojedno drugomŠta bibi sese tektek desilodesilo kadkad bibi nastavilinastavili dada sese srećuvidjeli su sesu se jedanse jedan jedinijedan jedini puta već suveć su bilisu bili potrebnibili potrebni jednopotrebni jedno drugomŠta bi sebi se tekse tek desilotek desilo kaddesilo kad bikad bi nastavilibi nastavili danastavili da seda se srećuvidjeli su se jedansu se jedan jedinise jedan jedini puta već su biliveć su bili potrebnisu bili potrebni jednobili potrebni jedno drugomŠta bi se tekbi se tek desilose tek desilo kadtek desilo kad bidesilo kad bi nastavilikad bi nastavili dabi nastavili da senastavili da se srećuvidjeli su se jedan jedinisu se jedan jedini puta već su bili potrebniveć su bili potrebni jednosu bili potrebni jedno drugomŠta bi se tek desilobi se tek desilo kadse tek desilo kad bitek desilo kad bi nastavilidesilo kad bi nastavili dakad bi nastavili da sebi nastavili da se sreću

Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocjenim za svoju sudbinu i sreću. -Duško Radović
budite-ljubomorni-ne-jedno-na-drugo-ve-na-svoj-brak-uvajte-ga-i-branite-od-svih-iskuenja-smatrajte-ga-dragocjenim-za-svoju-sudbinu-i-sreu
Onaj osecaj kad nedostajete jedno drugom a oboje se pravite da nije tako.
onaj-osecaj-kad-nedostajete-jedno-drugom-a-oboje-se-pravite-da-nije-tako
Da bi postojalo prijateljstvo, prijatelji treba da veruju jedan drugom, a da bi verovali jedan drugom treba da su prijatelji.
da-bi-postojalo-prijateljstvo-prijatelji-treba-da-veruju-jedan-drugom-a-da-bi-verovali-jedan-drugom-treba-da-su-prijatelji
Moja me nesreća naučila samo jedno: jedini način da se nastavi živeti je nastaviti živeti. Reći “mogu ja to” i kad zapravo ne možeš. -Stiven King
moja-me-nesrea-nauila-samo-jedno-jedini-nain-da-se-nastavi-iveti-nastaviti-iveti-rei-mogu-ja-to-i-kad-zapravo-ne-moe