Vidla žaba gde se konji kuju, digla nogu da i nju podkuju.


vidla-aba-gde-se-konji-kuju-digla-nogu-da-i-nju-podkuju
hrvatske poslovicevidlažabagdesekonjikujudiglanogudanjupodkujuvidla žabažaba gdegde sese konjikonji kujudigla nogunogu dada ii njunju podkujuvidla žaba gdežaba gde segde se konjise konji kujudigla nogu danogu da ida i njui nju podkujuvidla žaba gde sežaba gde se konjigde se konji kujudigla nogu da inogu da i njuda i nju podkujuvidla žaba gde se konjižaba gde se konji kujudigla nogu da i njunogu da i nju podkuju

Analiziranje humora je poput seciranja žaba. Malo ljudi je zainteresovano i žaba umire.Vidla baba muhu na tornu, a torna ne vidla.Srebra decembra kuju prsten za tvoj prst.Mogu stvoriti još generala, ali konji koštaju.Idealna lepota za žapca je žaba.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.