Vidla žaba gde se konji kuju, digla nogu da i nju podkuju.


vidla-aba-gde-se-konji-kuju-digla-nogu-da-i-nju-podkuju
hrvatske poslovicevidlažabagdesekonjikujudiglanogudanjupodkujuvidla žabažaba gdegde sese konjikonji kujudigla nogunogu dada ii njunju podkujuvidla žaba gdežaba gde segde se konjise konji kujudigla nogu danogu da ida i njui nju podkujuvidla žaba gde sežaba gde se konjigde se konji kujudigla nogu da inogu da i njuda i nju podkujuvidla žaba gde se konjižaba gde se konji kujudigla nogu da i njunogu da i nju podkuju

Analiziranje humora je poput seciranja žaba. Malo ljudi je zainteresovano i žaba umire. -Elvin Bruks Vajt
analiziranje-humora-poput-seciranja-aba-malo-ljudi-zainteresovano-i-aba-umire