Više je dobrih ljudi na svijetu nego zlih. Mnogo više! Samo se zli dalje čuju i teže osjećaju. Dobri ćute.


vie-dobrih-ljudi-na-svijetu-nego-zlih-mnogo-vie-samo-se-zli-dalje-uju-i-tee-osjeaju-dobri-ute
meša selimovićviedobrihljudinasvijetunegozlihmnogoviesamosezlidalječujutežeosjećajudobrićuteviše jeje dobrihdobrih ljudiljudi nana svijetusvijetu negonego zlihmnogo višesamo sese zlizli daljedalje čujučuju ii težeteže osjećajudobri ćuteviše je dobrihje dobrih ljudidobrih ljudi naljudi na svijetuna svijetu negosvijetu nego zlihsamo se zlise zli daljezli dalje čujudalje čuju ičuju i težei teže osjećajuviše je dobrih ljudije dobrih ljudi nadobrih ljudi na svijetuljudi na svijetu negona svijetu nego zlihsamo se zli daljese zli dalje čujuzli dalje čuju idalje čuju i težečuju i teže osjećajuviše je dobrih ljudi naje dobrih ljudi na svijetudobrih ljudi na svijetu negoljudi na svijetu nego zlihsamo se zli dalje čujuse zli dalje čuju izli dalje čuju i težedalje čuju i teže osjećaju

Samo su dva tipa ljudi na ovom svetu – dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni. -Vudi Alen
samo-su-dva-tipa-ljudi-na-ovom-svetu-dobri-i-loi-dobri-bolje-spavaju-ali-ini-se-da-loi-vie-uivaju-u-satima-kad-su-budni
Naša generacija neće toliko tužiti zbog zlodela zlih ljudi koliko zbog zastrašujućeg ćutanja dobrih. -Martin Luter King
naa-generacija-nee-toliko-iti-zbog-zlodela-zlih-ljudi-koliko-zbog-zastraujueg-utanja-dobrih
Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...
mnogo-ste-lepe-nasmejane-nego-napuene-mnogo-ste-lepe-u-parku-nego-na-ve-ini-mnogo-ste-lepe-cvetom-u-ruci-nego-telefonom-u