Više žena iz kuće u kecelji iznese, neg što muž na rastočena kola uveze.


vie-ena-iz-kue-u-kecelji-iznese-neg-to-mu-na-rastoena-kola-uveze
stevan sremacvieženaizkućekeceljiiznesenegtomužnarastočenakolauvezeviše ženažena iziz kućekuće uu keceljikecelji izneseneg štošto mužmuž nana rastočenarastočena kolakola uvezeviše žena izžena iz kućeiz kuće ukuće u keceljiu kecelji izneseneg što mužšto muž namuž na rastočenana rastočena kolarastočena kola uvezeviše žena iz kućežena iz kuće uiz kuće u keceljikuće u kecelji izneseneg što muž našto muž na rastočenamuž na rastočena kolana rastočena kola uvezeviše žena iz kuće užena iz kuće u keceljiiz kuće u kecelji izneseneg što muž na rastočenašto muž na rastočena kolamuž na rastočena kola uveze

Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima. -Agata Kristi
idealan-mu-treba-da-kao-arheolog-da-to-ena-starija-to-da-ga-vie-zanima
Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž. -Žorž Sand
nije-greh-u-tome-to-ena-odlazi-ljubavniku-koga-voli-ve-ako-se-daje-onome-koga-ne-voli-pa-makar-to-bio-i-njen-mu