Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.


vie-gladi-u-svetu-za-ljubavlju-i-potovanjem-nego-za-hlebom
majka terezaviegladisvetuzaljubavljupotovanjemnegohlebomviše jeje gladigladi uu svetusvetu zaza ljubavljuljubavlju ii poštovanjemnego zaza hlebomviše je gladije gladi ugladi u svetuu svetu zasvetu za ljubavljuza ljubavlju iljubavlju i poštovanjemnego za hlebomviše je gladi uje gladi u svetugladi u svetu zau svetu za ljubavljusvetu za ljubavlju iza ljubavlju i poštovanjemviše je gladi u svetuje gladi u svetu zagladi u svetu za ljubavljuu svetu za ljubavlju isvetu za ljubavlju i poštovanjem

Više je ljudi pomrlo od jela i od pida, nego od gladi i od žedi.Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta.Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svetu postiže se ljubavlju.Duše se ne pobeđuju oružjem, nego ljubavlju i blagorodnošću.Više veruj očima, nego ušima.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.