Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.


vie-gladi-u-svetu-za-ljubavlju-i-potovanjem-nego-za-hlebom
majka terezaviegladisvetuzaljubavljupotovanjemnegohlebomviše jeje gladigladi uu svetusvetu zaza ljubavljuljubavlju ii poštovanjemnego zaza hlebomviše je gladije gladi ugladi u svetuu svetu zasvetu za ljubavljuza ljubavlju iljubavlju i poštovanjemnego za hlebomviše je gladi uje gladi u svetugladi u svetu zau svetu za ljubavljusvetu za ljubavlju iza ljubavlju i poštovanjemviše je gladi u svetuje gladi u svetu zagladi u svetu za ljubavljuu svetu za ljubavlju isvetu za ljubavlju i poštovanjem

Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta. -Fidel Kastro
vie-od-820-miliona-ljudi-na-svetu-pati-od-gladi-od-toga-790-miliona-njih-ivi-u-zemljama-treceg-sveta
Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svetu postiže se ljubavlju. -Platon
najvee-blaenstvo-koje-ikada-postojalo-na-svetu-postie-se-ljubavlju
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro