Više gorčine i patnje krije se u jednom jedinom radnom satu nego u jednom celom celcatom životinjskom životu.


vie-gorine-i-patnje-krije-se-u-jednom-jedinom-radnom-satu-nego-u-jednom-celom-celcatom-ivotinjskom-ivotu
ivan cankarviegorčinepatnjekrijesejednomjedinomradnomsatunegocelomcelcatomživotinjskomživotuviše gorčinegorčine ii patnjepatnje krijekrije sese uu jednomjednom jedinomjedinom radnomradnom satusatu negonego uu jednomjednom celomcelom celcatomcelcatom životinjskomživotinjskom životuviše gorčine igorčine i patnjei patnje krijepatnje krije sekrije se use u jednomu jednom jedinomjednom jedinom radnomjedinom radnom saturadnom satu negosatu nego unego u jednomu jednom celomjednom celom celcatomcelom celcatom životinjskomcelcatom životinjskom životuviše gorčine i patnjegorčine i patnje krijei patnje krije sepatnje krije se ukrije se u jednomse u jednom jedinomu jednom jedinom radnomjednom jedinom radnom satujedinom radnom satu negoradnom satu nego usatu nego u jednomnego u jednom celomu jednom celom celcatomjednom celom celcatom životinjskomcelom celcatom životinjskom životuviše gorčine i patnje krijegorčine i patnje krije sei patnje krije se upatnje krije se u jednomkrije se u jednom jedinomse u jednom jedinom radnomu jednom jedinom radnom satujednom jedinom radnom satu negojedinom radnom satu nego uradnom satu nego u jednomsatu nego u jednom celomnego u jednom celom celcatomu jednom celom celcatom životinjskomjednom celom celcatom životinjskom životu

Bar jednom u životu, u tom jednom smrtnom trenutku, čovek mora da zgrabi besmrtnost. Ako to ne učini, kao da nije ni živeo. -Silvester Stalone
bar-jednom-u-ivotu-u-tom-jednom-smrtnom-trenutku-ovek-mora-da-zgrabi-besmrtnost-ako-to-ne-uini-kao-da-nije-iveo
Šopenov genije je najdublji, najosećajniji i najuzbudljiviji što je ikad postojao. On govori jezikom beskonačnosti na jednom jedinom instrumentu. -Žorž Sand
openov-genije-najdublji-najoseajniji-i-najuzbudljiviji-to-ikad-postojao-on-govori-jezikom-beskonanosti-na-jednom-jedinom-instrumentu
U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu. -Jovan Dučić
u-jednom-romanu-ima-vie-ljubavi-nego-u-jednom-velikom-gradu
Voleš jednom u životu, sad bogatu il' sirotu, to ne bira pamet nego srce. -Đorđe Balašević
vole-jednom-u-ivotu-sad-bogatu-sirotu-to-ne-bira-pamet-nego-srce
Moje želje su bile maglovite i rasute, sad su sakupljene u jednom imenu, u jednom liku, stvarnijem i ljepšem od mašte. -Meša Selimović
moje-elje-su-bile-maglovite-i-rasute-sad-su-sakupljene-u-jednom-imenu-u-jednom-liku-stvarnijem-i-ljepem-od-te
Krepost je nalik na ospice; čovek se razboli od njih jednom u životu i nikad više. -Ivan Cankar
krepost-nalik-na-ospice-ovek-se-razboli-od-njih-jednom-u-ivotu-i-nikad-vie