Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.


vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
italijanske poslovicevieimaonihkojisuposedubogatstvanegoposedujubogastvoviše imaima onihonih kojikoji susu uu poseduposedu bogatstvanego onihonih kojikoji posedujuposeduju bogastvoviše ima onihima onih kojionih koji sukoji su usu u poseduu posedu bogatstvanego onih kojionih koji posedujukoji poseduju bogastvoviše ima onih kojiima onih koji suonih koji su ukoji su u posedusu u posedu bogatstvanego onih koji posedujuonih koji poseduju bogastvoviše ima onih koji suima onih koji su uonih koji su u posedukoji su u posedu bogatstvanego onih koji poseduju bogastvo

Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju. -Dejl Karnegi
ne-bojite-se-onih-koji-tvrde-ve-onih-koji-izbegavaju
Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. -Albert Ajnštajn
svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.
ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost