Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.


vie-nego-mukarac-za-sebe-ena-tvrdo-veruje-da-bez-svojih-poroka-ne-bi-mogla-imati-dana-zadovoljstva-i-da-bi-veliki-broj-vrlina-samo-osiromaio-kao-to
jovan dučićvienegomukaraczasebeženatvrdoverujedabezsvojihporokanebimoglaimatidanazadovoljstvavelikibrojvrlinasamoosiromaiokaotoalkoholičarumrosvoječaekockarkockeviše negonego muškaracmuškarac zaza sebežena tvrdotvrdo verujeveruje dada bezbez svojihsvojih porokaporoka nene bibi moglamogla imatiimati nini danadana zadovoljstvazadovoljstva ii dada bibi jeje velikiveliki brojbroj vrlinavrlina samosamo osiromašiokao štošto alkoholičaralkoholičar verujeveruje dada bibi umroumro bezbez svojesvoje čašei kockarkockar bezbez svojesvoje kockeviše nego muškaracnego muškarac zamuškarac za sebežena tvrdo verujetvrdo veruje daveruje da bezda bez svojihbez svojih porokasvojih poroka neporoka ne bine bi moglabi mogla imatimogla imati niimati ni danani dana zadovoljstvadana zadovoljstva izadovoljstva i dai da bida bi jebi je velikije veliki brojveliki broj vrlinabroj vrlina samovrlina samo osiromašiokao što alkoholičaršto alkoholičar verujealkoholičar veruje daveruje da bida bi umrobi umro bezumro bez svojebez svoje čašei kockar bezkockar bez svojebez svoje kocke

Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje. -Orhan Pamuk
dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje
Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe. -Fridrih Šiler
bez-ene-bi-poetak-naeg-ivota-bio-bez-pomoi-sredina-ivota-bez-zadovoljstva-i-kraj-bez-utehe
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno. -Jovan Dučić
treba-imati-mnogo-mudrosti-pa-znati-ostareti-bez-runoe-bez-pakosti-i-bez-tuge-tri-kobne-stvari-koje-idu-zajedno
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje