Više je štete naneseno životu zbog sprečavanja greha, nego zbog greha.


vie-tete-naneseno-ivotu-zbog-spreavanja-greha-nego-zbog-greha
meša selimovićvietetenanesenoživotuzbogsprečavanjagrehanegogrehaviše jeje šteteštete nanesenonaneseno životuživotu zbogzbog sprečavanjasprečavanja grehanego zbogzbog grehaviše je šteteje štete nanesenoštete naneseno životunaneseno životu zbogživotu zbog sprečavanjazbog sprečavanja grehanego zbog grehaviše je štete nanesenoje štete naneseno životuštete naneseno životu zbognaneseno životu zbog sprečavanjaživotu zbog sprečavanja grehaviše je štete naneseno životuje štete naneseno životu zbogštete naneseno životu zbog sprečavanjananeseno životu zbog sprečavanja greha

Ako nesreća siromašnih nastaje ne zbog zakona prirode, nego zbog naših instituicija, onda je naš greh velik. -Čarls Darvin
ako-nesrea-siromanih-nastaje-ne-zbog-zakona-prirode-nego-zbog-naih-instituicija-onda-na-greh-velik