Više volim ime časti nego što se bojim smrti.


vie-volim-ime-asti-nego-to-se-bojim-smrti
julije cezarvievolimimečastinegotosebojimsmrtiviše volimvolim imeime častičasti negonego štošto sese bojimbojim smrtiviše volim imevolim ime častiime časti negočasti nego štonego što sešto se bojimse bojim smrtiviše volim ime častivolim ime časti negoime časti nego štočasti nego što senego što se bojimšto se bojim smrtiviše volim ime časti negovolim ime časti nego štoime časti nego što sečasti nego što se bojimnego što se bojim smrti

Više volim ludost entuzijazma nego ravnodušnost mudrosti. -Anatol Frans
vie-volim-ludost-entuzijazma-nego-ravnodunost-mudrosti
Više volim ludost koja me veseli, nego iskustvo koje me rastužuje. -Vilijam Šekspir
vie-volim-ludost-koja-me-veseli-nego-iskustvo-koje-me-rastuuje
Ne bojim se smrti, samo ne želim biti u blizini kad mi se desi. -Vudi Alen
ne-bojim-se-smrti-samo-ne-elim-biti-u-blizini-kad-mi-se-desi
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre toga -Stiven Hoking
ne-bojim-se-smrti-ali-mi-se-i-ne-uri-da-umrem-postoji-mnogo-stvari-koje-bih-eleo-uiniti-pre-toga