Vise volim da mi iscupas bubreg nego da me probudis u jutro


vise-volim-da-mi-iscupas-bubreg-nego-da-me-probudis-u-jutro
visevolimdamiiscupasbubregnegomeprobudisjutrovise volimvolim dada mimi iscupasiscupas bubregbubreg negonego dada meme probudisprobudis uu jutrovise volim davolim da mida mi iscupasmi iscupas bubregiscupas bubreg negobubreg nego danego da meda me probudisme probudis uprobudis u jutrovise volim da mivolim da mi iscupasda mi iscupas bubregmi iscupas bubreg negoiscupas bubreg nego dabubreg nego da menego da me probudisda me probudis ume probudis u jutrovise volim da mi iscupasvolim da mi iscupas bubregda mi iscupas bubreg negomi iscupas bubreg nego daiscupas bubreg nego da mebubreg nego da me probudisnego da me probudis uda me probudis u jutro

Vise se nerviram kad gubim u PES-u nego kad dobijem keca.. :))
vise-se-nerviram-kad-gubim-u-pesu-nego-kad-dobijem-keca
I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge. -Miroslav Mika Antić
i-svaki-put-kad-bude-komadi-sebe-dao-i-svoje-snove-svetu-po-vetrovima-slao-liie-jutro-na-tebe-vie-nego-na-druge
Više volim ludost entuzijazma nego ravnodušnost mudrosti. -Anatol Frans
vie-volim-ludost-entuzijazma-nego-ravnodunost-mudrosti