Vjerovanje i znanje odnosi se jedno prema drugome kao ptice na vagi: koliko se jedna spusti, toliko se druga digne.


vjerovanje-i-znanje-odnosi-se-jedno-prema-drugome-kao-ptice-na-vagi-koliko-se-jedna-spusti-toliko-se-druga-digne
artur Šopenhauervjerovanjeznanjeodnosisejednopremadrugomekaopticenavagikolikojednaspustitolikodrugadignevjerovanje ii znanjeznanje odnosiodnosi sese jednojedno premaprema drugomedrugome kaokao pticeptice nana vagikoliko sese jednajedna spustitoliko sese drugadruga dignevjerovanje i znanjei znanje odnosiznanje odnosi seodnosi se jednose jedno premajedno prema drugomeprema drugome kaodrugome kao pticekao ptice naptice na vagikoliko se jednase jedna spustitoliko se drugase druga dignevjerovanje i znanje odnosii znanje odnosi seznanje odnosi se jednoodnosi se jedno premase jedno prema drugomejedno prema drugome kaoprema drugome kao pticedrugome kao ptice nakao ptice na vagikoliko se jedna spustitoliko se druga dignevjerovanje i znanje odnosi sei znanje odnosi se jednoznanje odnosi se jedno premaodnosi se jedno prema drugomese jedno prema drugome kaojedno prema drugome kao pticeprema drugome kao ptice nadrugome kao ptice na vagi

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Postoje životne okolnosti koje razdvajaju ljude samo kako bi oni shvatili koliko znače jedno drugome. -Paulo Koeljo
postoje-ivotne-okolnosti-koje-razdvajaju-ljude-samo-kako-bi-oni-shvatili-koliko-znae-jedno-drugome
Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje
Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća. -Latinske poslovice
niti-jedna-velika-nepogoda-ne-traje-dugo-koliko-oluja-ima-vie-snage-toliko-vremenski-kraa
Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava