Vladati nad sobom najveća je vlast.


vladati-nad-sobom-najvea-vlast
senekavladatinadsobomnajvećavlastvladati nadnad sobomsobom najvećanajveća jeje vlastvladati nad sobomnad sobom najvećasobom najveća jenajveća je vlastvladati nad sobom najvećanad sobom najveća jesobom najveća je vlastvladati nad sobom najveća jenad sobom najveća je vlast

Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad sobom i drugima. -Jovan Dučić
ljubav-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-drugima