Voda čisti telo, a suza dušu.


voda-isti-telo-a-suza-u
armenske poslovicevodačistitelosuzaduuvoda čističisti telosuza dušuvoda čisti teloa suza dušu

Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
Plata nije objekat, Ja je jedino želim kako bi držala dušu i telo u skladu. -Doroti Parker
plata-nije-objekat-ja-jedino-elim-kako-bi-drala-u-i-telo-u-skladu
Ko se dotakne prljavog predmeta, on uprlja svoje telo, a ko se takne prljavog čoveka, on uprlja svoju dušu. -Jovan Dučić
ko-se-dotakne-prljavog-predmeta-on-uprlja-svoje-telo-a-ko-se-takne-prljavog-oveka-on-uprlja-svoju-u