Voda čisti telo, a suza dušu.


voda-isti-telo-a-suza-u
armenske poslovicevodačistitelosuzaduuvoda čističisti telosuza dušuvoda čisti teloa suza dušu

Čovek treba više da brine za dušu nego za telo.Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.Ništa telo i dušu ne može iscrpiti poput tužnih misli.Plata nije objekat, Ja je jedino želim kako bi držala dušu i telo u skladu.Zavedi mi um i imaš moje telo, pronađi mi dušu i imaš me zauvek.Ko se dotakne prljavog predmeta, on uprlja svoje telo, a ko se takne prljavog čoveka, on uprlja svoju dušu.