Voda je srž svega, jer voda je sve i sve se u vodu vraća.


voda-sr-svega-jer-voda-sve-i-sve-se-u-vodu-vraa
talesvodasržsvegajervodasvesevoduvraćavoda jeje sržsrž svegajer vodavoda jeje svesve ii svesve sese uu voduvodu vraćavoda je sržje srž svegajer voda jevoda je sveje sve isve i svei sve sesve se use u voduu vodu vraćavoda je srž svegajer voda je svevoda je sve ije sve i svesve i sve sei sve se usve se u voduse u vodu vraćajer voda je sve ivoda je sve i sveje sve i sve sesve i sve se ui sve se u vodusve se u vodu vraća

Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne. -Jovan Dučić
ljubav-najee-jedno-veliko-tanje-jer-smo-izmislili-sve-vrline-kod-ene-koju-volimo-i-uobrazili-da-su-sve-sree-mogune-i-zakljuili-da-su-sve-prepone
Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. -Antoine de Rivarol
skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. -Josip Broz Tito
mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome