Vode svih reka ne mogu isprati ruke krvave od zločina.


vode-svih-reka-ne-mogu-isprati-ruke-krvave-od-zloina
eshilvodesvihrekanemoguispratirukekrvaveodzločinavode svihsvih rekareka nene mogumogu ispratiisprati rukeruke krvavekrvave odod zločinavode svih rekasvih reka nereka ne mogune mogu ispratimogu isprati rukeisprati ruke krvaveruke krvave odkrvave od zločinavode svih reka nesvih reka ne mogureka ne mogu ispratine mogu isprati rukemogu isprati ruke krvaveisprati ruke krvave odruke krvave od zločinavode svih reka ne mogusvih reka ne mogu ispratireka ne mogu isprati rukene mogu isprati ruke krvavemogu isprati ruke krvave odisprati ruke krvave od zločina

Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim
Strah dolazi nakon učinjenog zločina i to je njegova kazna. -Volter
strah-dolazi-nakon-uinjenog-zloina-i-to-njegova-kazna
Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina. -Franc Kafka
lenjost-poetak-svih-poroka-kruna-svih-vrlina