Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde možete da živite.


vodite-rauna-o-svom-telu-to-jedino-mesto-gde-moete-da-ivite
džim ronvoditeračunasvomtelutojedinomestogdemožetedaživitevodite računaračuna oo svomsvom teluje jedinojedino mestomesto gdegde možetemožete dada živitevodite računa oračuna o svomo svom teluje jedino mestojedino mesto gdemesto gde možetegde možete damožete da živitevodite računa o svomračuna o svom teluje jedino mesto gdejedino mesto gde možetemesto gde možete dagde možete da živitevodite računa o svom teluje jedino mesto gde možetejedino mesto gde možete damesto gde možete da živite

Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške. -Duško Radović
vodite-rauna-o-svom-prezimenu-ono-e-iveti-e-od-vas-i-odgovarati-za-sve-gluposti-i-greke
Guca – jedino mesto u svetu gde stranci igraju kako Srbi sviraju.
guca-jedino-mesto-u-svetu-gde-stranci-igraju-kako-srbi-sviraju
♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...
ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za
Hollywood je mesto gde će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu. -Merilin Monro
hollywood-mesto-gde-e-vam-platiti-hiljadu-dolara-za-poljubac-i-50-centi-za-u
Ako neko hoce da bude deo tvog zivota potrudice se da to ostvari, i zato se ne opterecuj sa tim da sacuvas mesto u svom srcu za nekoga ko se ne trudi da tamo ...
ako-neko-hoce-da-bude-deo-tvog-zivota-potrudice-se-da-to-ostvari-i-zato-se-ne-opterecuj-tim-da-sacuvas-mesto-u-svom-srcu-za-nekoga-ko-se-ne-trudi-da