Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat.


voleo-bih-da-vas-nasmejem-makar-deset-minuta-iako-bih-trebao-nastupati-makar-jedan-sat
ričard prajorvoleobihdavasnasmejemmakardesetminutaiakotrebaonastupatijedansatvoleo bihbih dada vasvas nasmejemnasmejem makarmakar desetdeset minutaminuta iakoiako bihbih trebaotrebao nastupatinastupati makarmakar jedanjedan satvoleo bih dabih da vasda vas nasmejemvas nasmejem makarnasmejem makar desetmakar deset minutadeset minuta iakominuta iako bihiako bih trebaobih trebao nastupatitrebao nastupati makarnastupati makar jedanmakar jedan satvoleo bih da vasbih da vas nasmejemda vas nasmejem makarvas nasmejem makar desetnasmejem makar deset minutamakar deset minuta iakodeset minuta iako bihminuta iako bih trebaoiako bih trebao nastupatibih trebao nastupati makartrebao nastupati makar jedannastupati makar jedan satvoleo bih da vas nasmejembih da vas nasmejem makarda vas nasmejem makar desetvas nasmejem makar deset minutanasmejem makar deset minuta iakomakar deset minuta iako bihdeset minuta iako bih trebaominuta iako bih trebao nastupatiiako bih trebao nastupati makarbih trebao nastupati makar jedantrebao nastupati makar jedan sat

Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas.Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Da li si voljan da dotakneš živac čak iako ćeš u tom slučaju možda biti percepiran kao negativac? Više volim da me smatraju pobednikom nego dobrim timskim igračem. Voleo bih kad bi te dve stvari išle zajedno ali to jednostavno nije realno. Nemam ništa zajedničko sa lenjim ljudima koji okrivljuju druge za svoj neuspeh.Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju