Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja.


voleo-bih-kada-bi-nuklearna-fuzija-postala-prakti-izvor-energije-ona-bi-nam-dala-nepresu-izvor-energije-bez-zagaenja-ili-globalnog-otopljenja
stiven hokingvoleobihkadabinuklearnafuzijapostalapraktičniizvorenergijeonanamdalanepresunienergijebezzagađenjailiglobalnogotopljenjavoleo bihbih kadakada bibi nuklearnanuklearna fuzijafuzija postalapostala praktičnipraktični izvorona bibi namnam daladala nepresušninepresušni izvorenergije bezbez zagađenjazagađenja iliili globalnogglobalnog otopljenjavoleo bih kadabih kada bikada bi nuklearnabi nuklearna fuzijanuklearna fuzija postalafuzija postala praktičnipostala praktični izvorpraktični izvor energijeona bi nambi nam dalanam dala nepresušnidala nepresušni izvornepresušni izvor energijeizvor energije bezenergije bez zagađenjabez zagađenja ilizagađenja ili globalnogili globalnog otopljenja

Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?Niko to ne primjećuje, ali mnogi ljudi troše ogromnu količinu energije samo da bi bili normalni.Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriåemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći.Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem.