Voleo sam te, onako kako muškarac voli ženu koju ne dodiruje,samo joj piše i čuva nekoliko njenih fotografija.


voleo-sam-te-onako-kako-mukarac-voli-enu-koju-ne-dodirujesamo-joj-pie-i-uva-nekoliko-njenih-fotografija
Čarls bukovskivoleosamteonakokakomukaracvoliženukojunedodirujesamojojpiečuvanekolikonjenihfotografijavoleo samsam teonako kakokako muškaracmuškarac volivoli ženuženu kojukoju nejoj pišepiše ii čuvačuva nekolikonekoliko njenihnjenih fotografijavoleo sam teonako kako muškarackako muškarac volimuškarac voli ženuvoli ženu kojuženu koju nejoj piše ipiše i čuvai čuva nekolikočuva nekoliko njenihnekoliko njenih fotografijaonako kako muškarac volikako muškarac voli ženumuškarac voli ženu kojuvoli ženu koju nejoj piše i čuvapiše i čuva nekolikoi čuva nekoliko njenihčuva nekoliko njenih fotografijaonako kako muškarac voli ženukako muškarac voli ženu kojumuškarac voli ženu koju nejoj piše i čuva nekolikopiše i čuva nekoliko njenihi čuva nekoliko njenih fotografija

Da muškarac odista voli postojano samo jednu ženu, potrebna je mašta koja ide u priviđenje i prelazi u ludilo.Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli.Hocu li ja ikada nekom znaciti, ali stvarno znaciti, onako za ozbiljno . Bez lazi,muljanja i prevara, onako da ne zaboli da me samo neko voli.Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao.Samo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo ne znači da nisi voljen celim njegovim bićem.