Voleti i raditi srodne su sposobnosti koje su znak pune zrelosti.


voleti-i-raditi-srodne-su-sposobnosti-koje-su-znak-pune-zrelosti
sigmund frojdvoletiraditisrodnesusposobnostikojeznakpunezrelostivoleti ii raditiraditi srodnesrodne susu sposobnostisposobnosti kojekoje susu znakznak punepune zrelostivoleti i raditii raditi srodneraditi srodne susrodne su sposobnostisu sposobnosti kojesposobnosti koje sukoje su znaksu znak puneznak pune zrelostivoleti i raditi srodnei raditi srodne suraditi srodne su sposobnostisrodne su sposobnosti kojesu sposobnosti koje susposobnosti koje su znakkoje su znak punesu znak pune zrelostivoleti i raditi srodne sui raditi srodne su sposobnostiraditi srodne su sposobnosti kojesrodne su sposobnosti koje susu sposobnosti koje su znaksposobnosti koje su znak punekoje su znak pune zrelosti

Izumitelj nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i u spoznaji da je on jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata.Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca.Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Problem ?… Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu… Zato, uhvatimo se u koštac sa problemima današnjice i ne ostajmo samo nijemi posmatrači…U Boga su pune ruke.