Voleti nekoga znači videti ga onako kakvim ga je Bog zamislio.


voleti-nekoga-znai-videti-ga-onako-kakvim-ga-bog-zamislio
fjodor mihajlovič dostojevskivoletinekogaznačividetigaonakokakvimbogzamisliovoleti nekoganekoga značiznači videtivideti gaga onakoonako kakvimkakvim gaga jeje bogbog zamisliovoleti nekoga značinekoga znači videtiznači videti gavideti ga onakoga onako kakvimonako kakvim gakakvim ga jega je bogje bog zamisliovoleti nekoga znači videtinekoga znači videti gaznači videti ga onakovideti ga onako kakvimga onako kakvim gaonako kakvim ga jekakvim ga je bogga je bog zamisliovoleti nekoga znači videti ganekoga znači videti ga onakoznači videti ga onako kakvimvideti ga onako kakvim gaga onako kakvim ga jeonako kakvim ga je bogkakvim ga je bog zamislio

Voleti znači moći drugog čoveka videti onakvim kakvim ga je Bog stvorio.Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.Voleti znači ostvariti zajedništvo s drugim i otkriti u njemu Božansku iskru.Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo.Ako nekoga pobediš argumentom, to još ne mora da znači da si ga uverio.