Voleću te sve dok Tom ne uhvati Džerija :*


voleu-te-sve-dok-tom-ne-uhvati-derija
volećutesvedoktomneuhvatidžerijavoleću tete svesve dokdok tomtom nene uhvatiuhvati džerijavoleću te svete sve doksve dok tomdok tom netom ne uhvatine uhvati džerijavoleću te sve dokte sve dok tomsve dok tom nedok tom ne uhvatitom ne uhvati džerijavoleću te sve dok tomte sve dok tom nesve dok tom ne uhvatidok tom ne uhvati džerija

Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi… -Koko Šanel
ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari