Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život.


voli-li-ivot-onda-nemoj-tratiti-vreme-jer-od-vremena-sastavljen-ivot
bendžamin frenklinvoliliživotondanemojtratitivremejerodvremenasastavljenživotvoliš lili životonda nemojnemoj tratititratiti vremevreme jerjer jeje odod vremenavremena sastavljensastavljen životvoliš li životonda nemoj tratitinemoj tratiti vremetratiti vreme jervreme jer jejer je odje od vremenaod vremena sastavljenvremena sastavljen životonda nemoj tratiti vremenemoj tratiti vreme jertratiti vreme jer jevreme jer je odjer je od vremenaje od vremena sastavljenod vremena sastavljen životonda nemoj tratiti vreme jernemoj tratiti vreme jer jetratiti vreme jer je odvreme jer je od vremenajer je od vremena sastavljenje od vremena sastavljen život

Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena. -Bruce Lee
ukoliko-voli-ivot-ne-sme-traiti-vreme-zato-to-ivot-injen-od-vremena
Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...
tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
Sve vreme moraš da se boriš za život tako snažno, da nemaš vremena ni da ga živiš.
sve-vreme-mora-da-se-bori-za-ivot-tako-snano-da-nema-vremena-da-ga-ivi
Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti. -Đorđe Balašević
ume-ivot-da-bude-lep-da-smo-zdravi-i-da-nama-ljubavi-nema-se-kad-za-aliti-nemoj-se-sad-uspaliti-ej-moja-ti-nemoj-da-ti-moram-faliti
Nauči da voliš, praštaš i gubiš, nemoj da varaš onog kog ljubiš. Svaka greška skupo se plaća, jer život je gadan kad počne da vraća…
naui-da-voli-pra-i-gubi-nemoj-da-vara-onog-kog-ljubi-svaka-greka-skupo-se-plaa-jer-ivot-gadan-kad-pone-da-vraa