voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesam


voli-me-iz-inata-voli-me-bez-ostatka-voli-me-bilo-gde-sam-bas-takvu-kakva-jesam
volimeizinatabezostatkabilogdesambastakvukakvajesamvoli meme iziz inatavoli meme bezbez ostatkavoli meme bilobilo gdegde samsam basbas takvutakvu kakvakakva jesamvoli me izme iz inatavoli me bezme bez ostatkavoli me bilome bilo gdebilo gde samgde sam bassam bas takvubas takvu kakvatakvu kakva jesamvoli me iz inatavoli me bez ostatkavoli me bilo gdeme bilo gde sambilo gde sam basgde sam bas takvusam bas takvu kakvabas takvu kakva jesamvoli me bilo gde samme bilo gde sam basbilo gde sam bas takvugde sam bas takvu kakvasam bas takvu kakva jesam

Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli
Čovek se voli zato što se čovek voli. Za ljubav ne trebaju razlozi. -Paulo Koeljo
ovek-se-voli-zato-to-se-ovek-voli-za-ljubav-ne-trebaju-razlozi
Gde god se voli umetnost lečenja, tu se u isto vreme voli i humanost. -Hipokrat
gde-god-se-voli-umetnost-enja-se-u-isto-vreme-voli-i-humanost
A voli ga voli srce moje odavde do neba *-*
a-voli-ga-voli-srce-moje-odavde-do-neba
Ko voli mene, mora da voli i moj stomak! :33 :P
ko-voli-mene-mora-da-voli-i-moj-stomak-33-p