Voli onog ko je dobar a ne lep,jer dobrota čuda stvara a lepota razočara.


voli-onog-ko-dobar-a-ne-lepjer-dobrota-uda-stvara-a-lepota-razoara
volionogkodobarnelepjerdobrotačudastvaralepotarazočaravoli onogonog koko jeje dobardobrota čudačuda stvaralepota razočaravoli onog koonog ko jeko je dobardobar a nedobrota čuda stvarastvara a lepotaa lepota razočaravoli onog ko jeonog ko je dobarje dobar a nečuda stvara a lepotastvara a lepota razočaravoli onog ko je dobarko je dobar a nedobrota čuda stvara a lepotačuda stvara a lepota razočara

Stalno se krećite napred, jer akcija stvara impuls, a impuls stvara nepredvidive mogućnosti. -Nik Vujičić
stalno-se-kreite-napred-jer-akcija-stvara-impuls-a-impuls-stvara-nepredvidive-mogunosti
Očeva dobrota premašuje visinu brda; Majčina dobrota dublja je i od mora. -Japanska poslovica
oeva-dobrota-premauje-visinu-brda-majina-dobrota-dublja-i-od-mora
Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :D
voli-onog-ko-voli-tebesamo-pazi-da-te-ne-zajebe-kad-ti-kaeumrijet-u-zbog-tebeti-mu-reciumri-ko-te-jebe-d
Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati. -Merilin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati… -Merlin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
Volim ga nije opravdanje za sve sto radis jer da i on tebe Voli ne bi morala da radis takve stvari…ne bi ti dopustio…
volim-ga-nije-opravdanje-za-sve-sto-radis-jer-da-i-on-tebe-voli-ne-bi-morala-da-radis-takve-stvarine-bi-ti-dopustio