Volim ovog čoveka koji je preda mnom, jer ga ne posedujem kao ni on mene.


volim-ovog-oveka-koji-preda-mnom-jer-ga-ne-posedujem-kao-on-mene
paulo koeljovolimovogčovekakojipredamnomjerganeposedujemkaoonmenevolim ovogovog čovekačoveka kojikoji jeje predapreda mnomjer gaga nene posedujemposedujem kaokao nini onon menevolim ovog čovekaovog čoveka kojičoveka koji jekoji je predaje preda mnomjer ga nega ne posedujemne posedujem kaoposedujem kao nikao ni onni on menevolim ovog čoveka kojiovog čoveka koji ječoveka koji je predakoji je preda mnomjer ga ne posedujemga ne posedujem kaone posedujem kao niposedujem kao ni onkao ni on menevolim ovog čoveka koji jeovog čoveka koji je predačoveka koji je preda mnomjer ga ne posedujem kaoga ne posedujem kao nine posedujem kao ni onposedujem kao ni on mene

Volim istoriju, jer je istorija za mene nešto poput gledanja filma. -Kventin Tarantino
volim-istoriju-jer-istorija-za-mene-neto-poput-gledanja-filma
Ako bol mora doći, neka to bude brzo. Jer život je preda mnom i moram ga iskoristiti što je nabolje moguće. -Paulo Koeljo
ako-bol-mora-doi-neka-to-bude-brzo-jer-ivot-preda-mnom-i-moram-ga-iskoristiti-to-nabolje-mogue
Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.
ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene
Prokleto je to zlo da bilo kojeg čoveka obuzme predmet izučavanja kao što je moj mene. -Čarls Darvin
prokleto-to-zlo-da-bilo-kojeg-oveka-obuzme-predmet-izuavanja-kao-to-moj-mene
Nacini na koji se kazu Volim te: 1. Volim te, kretencino.
nacini-na-koji-se-kazu-volim-te-1-volim-te-kretencino