Volim pivo jer ne ostavlja mrlje od kafe…


volim-pivo-jer-ne-ostavlja-mrlje-od-kafe
volimpivojerneostavljamrljeodkafe…volim pivopivo jerjer nene ostavljaostavlja mrljemrlje odod kafe…volim pivo jerpivo jer nejer ne ostavljane ostavlja mrljeostavlja mrlje odmrlje od kafe…volim pivo jer nepivo jer ne ostavljajer ne ostavlja mrljene ostavlja mrlje odostavlja mrlje od kafe…volim pivo jer ne ostavljapivo jer ne ostavlja mrljejer ne ostavlja mrlje odne ostavlja mrlje od kafe…

Otišli su u kafe sličan bilo kom drugom, koji je te noći bio drugačiji, jer su njih dvoje bili tamo i voleli se.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.Volim te jer si mi dala ljubav. Volim ljubav jer si mi je ti dala.Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...Volim svoju pamet,jer sa njom uvek nesto odvalimVolim istoriju, jer je istorija za mene nešto poput gledanja filma.