Volim samoću. Budem srećna kada od subote uveče do ponedeljka ujutru ostanem sama. Tako punim baterije.


volim-samou-budem-srena-kada-od-subote-uvee-do-ponedeljka-ujutru-ostanem-sama-tako-punim-baterije
odri hepbnervolimsamoćubudemsrećnakadaodsuboteuvečedoponedeljkaujutruostanemsamatakopunimbaterijevolim samoćubudem srećnasrećna kadakada odod subotesubote uvečeuveče dodo ponedeljkaponedeljka ujutruujutru ostanemostanem samatako punimpunim baterijebudem srećna kadasrećna kada odkada od suboteod subote uvečesubote uveče douveče do ponedeljkado ponedeljka ujutruponedeljka ujutru ostanemujutru ostanem samatako punim baterijebudem srećna kada odsrećna kada od subotekada od subote uvečeod subote uveče dosubote uveče do ponedeljkauveče do ponedeljka ujutrudo ponedeljka ujutru ostanemponedeljka ujutru ostanem samabudem srećna kada od subotesrećna kada od subote uvečekada od subote uveče dood subote uveče do ponedeljkasubote uveče do ponedeljka ujutruuveče do ponedeljka ujutru ostanemdo ponedeljka ujutru ostanem sama

Onaj ko je ujutru shvatio istinu, uveče može umreti. -Konfučije
onaj-ko-ujutru-shvatio-istinu-uvee-moe-umreti
Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio. -Čarls Bukovski
volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam
Smart telefon mi jedino služi uveče da osvetlim put kada idem po drva…
smart-telefon-mi-jedino-slui-uvee-da-osvetlim-put-kada-idem-po-drva
Čuvajte se ponedeljka! To je dan kada ljudi na vas najviše navaljuju, kad se poslovi javljaju sa svih strana. To je, često, dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka. -Ivo Andrić
uvajte-se-ponedeljka-to-dan-kada-ljudi-na-vas-najvie-navaljuju-kad-se-poslovi-javljaju-svih-strana-to-esto-dan-prenagljenih-zakljuaka-i-suvie-brzih
Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? -Merlin Monro
postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
Volim da spavam. Moj život mi se raspada kada sam budan, znate? -Ernest Hemingvej
volim-da-spavam-moj-ivot-mi-se-raspada-kada-sam-budan-znate